“Zenekar a határon” zeneműpályázat leadási határideje meghosszabításra került!

Néhány szerző jelezte a pályázat kiírója felé, hogy pályaműve elküldéséhez szüksége lenne még a hosszú hétvégére. Kérésüket meghallgatva a pályaművek beérkezési határidejét a kiíró meghosszabbítja 2022. március 18. éjfélig!

Alább olvasható még a pályázati kiírás és a csatolandó dokumentumok listája.

Kőszeg Város Fúvószenekara és a Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvány pályázatot hirdet új magyar fúvószenekari mű megírására. A pályázat tematikáját Ottlik Géza születésének 110. évfordulója adja.

A pályázat egyfordulós, jeligés.

A pályázat neve: „Zenekar a határon” zeneműpályázat.

A pályázat célja: Új, magyar, az amatőr (ifjúsági) fúvószenekarok számára játszható és előadható fúvószenekari darabok megszületése.

A pályázók köre: Pályaművet nyújthat be minden magyar zeneszerző, lakhelyre és életkorra való tekintet nélkül.

A pályamű: Befejezett, teljes körűen hangszerelt, a hangszerelési kritériumoknak megfelelő, még el nem hangzott, egy- vagy többtételes fúvószenekari darab, mely témájában, szellemiségében vagy egyéb módon kapcsolódik az iskolához, az iskolai, középiskolai, egyetemi léthez. A darab nehézségi szintje a nemzetközi osztályozásnak megfelelően 2-2,5, hossza 5-8 perc. Csak tonális szerkesztésű darabokat fogadunk el. A darab műfajára, terjedelmére vonatkozó egyéb megkötés nincs. 

A pályamű hangszerelése a következő apparátusra készüljön:

 • Fuvola (divisi ad lib., a szólamon belül az esetleges divisin túl lehetőség van pikoló váltásra)
 • Oboa (ad lib.)
 • Fagott (ad lib.)
 • Esz Klarinét (ad lib.)
 • B Klarinét 1. 2. 3.
 • Basszusklarinét (ad lib.)
 • Alt Szaxofon (divisi ad lib.)
 • Tenor Szaxofon
 • Bariton Szaxofon (ad lib.)
 • Vadászkürt (F) 1. 2. 
 • B Trombita 1. 2. 3.
 • Mélyszárnykürt (B – violinkulcs) –  Eufónium (C – basszuskulcs) – egy szólam két hangolás szerint lejegyezve. A partitúrában elég a szólamot csak az egyik hangolás szerint feltüntetni (divisi ad lib.).
 • Harsona (C – basszuskulcs) 1. 2.
 • Tuba
 • Basszusgitár (ad lib.)
 • Ütőhangszerek (melyek között szerepelhet: kisdob, nagydob, cintányér /párban és függesztve is/, dobszerelés, 4 üstdob, 3 tom-tom, 3 roto-tom, bongo, szélcsengő /chimes/, cabasa, shaker, claves, csörgőkarika, 3 fadob, guiro, triangulum, maracas, harangjáték, marimba).  Az ütőhangszeres szólam max. 5 hangszerest foglalkoztathat. Ha a szerző egyéb ütőhangszereket is alkalmazni kíván, azokat ad lib. jelzéssel kell ellátni.

A mű hangszerelése során az obligát szólamokat mindenképpen használni kell. A megjelölt szólamokban divisi lehetséges. Az ad lib. jelzéssel ellátott szólamokat a pályázónak nem kell használnia, de ha alkalmazza ezek valamelyikét, azt a partitúrában és a szólamok között fel kell tüntetni és ad lib. jelzéssel kell ellátni.

Nevezési díj: A pályázatra nevezési díj nincs.

A pályamű beküldése: A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet beküldeni. A pályázati anyagot tartalmazó borítékot ajánlott küldeményként kérjük postára adni az alábbi címre:

Németh Balázs, 9730 Kőszeg, Faludi Ferenc u. 1/A

Mivel ajánlott küldeményként minden esetben meg kell adni a feladót is, ezért kérjük feladóként a következő címet megjelölni:

Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvány, 9730 Kőszeg, Rajnis. u. 9.

A borítékra kérjük ráírni: „ZENEKAR A HATÁRON” ZENEMŰPÁLYÁZAT

Beküldendő anyagok:

 • A pályamű partitúrája és szólamanyaga egy nyomtatott példányban a jelige feltüntetésével (a partitúrában és a szólamanyagban is szerepelnie kell az alkalmazott ad lib. jelzéssel ellátott szólam(ok)nak);
 •  A pályamű leírása, mely magában foglalhatja a keletkezés körülményeit, a tematika leírását, illetve egyéb, a szerző által fontosnak vélt információkat;
 •  A postai borítékon belül egy másik, ZÁRT borítékban a jelige, a szerző neve, címe, telefonszáma és e-mail címe. A jeligét ezen a zárt borítékon is kérjük feltüntetni;
 • A pályamű partitúrája, szólamanyaga és a kért leírás PDF formátumban, valamint a pályamű MIDI alapú, vagy más számítógépes módszerrel készített hanganyaga elektronikus adathordozón.

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálását szakmai zsűri végzi, melynek tagjai

 • Szabó Ferenc, Hidas Frigyes-díjas karnagy, a MAFUMASZ elnöke, a győri Széchenyi Egyetem tanára, a Győr Symphonic Band karnagya;
 • Tóth Péter D.L.A., Erkel Ferenc-díjas  zeneszerző, a Magyar Művészeti Akadémia zenei tagozatának elnöke, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti karának dékánja;
 • Bekker Gyula, Hidas Frigyes-díjas karnagy, a Debreceni Egyetem tanára, a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar karnagya;
 • Szélesi Attila, Nívódíjas karnagy, a sárvári Koncz János AMI igazgatója, Sárvár Város Koncertfúvószenekarának karnagya;
 • Szilágyi Miklós, Vas megyei Ifjúsági Príma-díjas, MAFUMASZ Ifjú Tehetség-díjas karnagy, zeneszerző, Kőszeg Város Fúvószenekarának karnagya.

Az elbírálás szempontjai: a mű kidolgozottsága, művészi, szakmai színvonala, hangszerelése, eredetisége.

A pályázat díjazása: a pályázaton a szakmai zsűri 5 művet választ ki bemutatásra, melyeket Kőszeg Város Fúvószenekara  2022. május 28-án koncert keretében bemutat. A koncert keretében kerül kihirdetésre a szakmai díj nyertese, ezen felül a koncert közönsége titkos szavazással közönségdíjas alkotást is választ. A díjazott zeneszerzők mindegyike pénzjutalomban részesül. A pályázatot kiíró alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy az előre meghatározottnál több vagy kevesebb művet mutasson be azok színvonalától függően, emellett odaítélhet különdíjat is.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. március 15., 23:59

A döntőbe jutott pályaművek listáját 2022. április 30-ig közzétesszük a www.koszegifuvoszenekar.hu, és a www.mafusz.hu oldalakon, illetve az eredményről értesítést küldünk a pályázóknak.

Egyéb rendelkezések:

A pályázat kiírójának az elnyert pénzjutalmakat kizárólag magyarországi számla ellenében van módja kifizetni.

Egy pályázó több zeneművel is pályázhat, ebben az esetben a pályaműveket külön pályázatként kezelve, eltérő jelige alatt, külön küldeményként kérjük postára adni.

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:

 •  a pályázó nem felel meg a kiírásban foglaltaknak.
 •  a beküldött pályamű vagy annak hangszerelése nem teljes.
 •  a pályázati dokumentáció, melynek részei a beküldendő anyagok cím alatt olvashatók, nem teljes.
 •  az elektronikus adathordozó vagy az azon lévő fájlok nem olvashatók (ezért kérjük azt elküldés előtt ellenőrizni, CD/DVD esetén pedig a lehető legkisebb írási sebesség ajánlott).
 •  a beküldött kottán és/vagy elektronikus adathordozón szerepel olyan adat, melyről a pályázó beazonosítható (a személyes adatok csak a beküldendő anyagok között felsorolt, jeligével ellátott zárt borítékban szerepelhetnek).
 • egy jelige alatt egy pályázó két műve érkezik be.
 • a pályázat, illetve annak benyújtása bármilyen módon eltér a pályázati kiírásban foglaltaktól.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázaton ne osszon ki díjat abban az esetben, ha a beérkezett pályamunkák színvonala nem megfelelő.

További információ: +36 30 292 20 65; szilagyi.music@gmail.com

Megosztás